TEMATICKÉ WORKSHOPY
A ROZVOJ
PRO TÝMY

Workshopy pro manažery

Víte, jaký jste lídr a jak ze svého fungování vytěžit co nejvíc? Jak pracovat s motivací lidí ve vašem týmu a jak jednoduše zvýšit jejich výkon? K čemu vlastně slouží manažerovi koučovací metody?

WORKSHOP | Příprava do manažerské role
WORKSHOP | Koučovací techniky a přístupy pro praxi manažera
WORKSHOP | Manažerské styly a aktivní práce s nimi

Obsah workshopů vždy přizpůsobuji konkrétním požadavkům. Ráda Vám poradím, co je pro Vaši situaci nejvhodnější.

Zuzka během koučování neustále hlídala, jestli se posouvám směrem k mému cíli. Ocenil jsem její praktický přístup, doplněný spoustou inspirativních obrázků. Díky tomu jsem si - jakožto exaktní analytik - spoustu věcí dokázal mnohem lépe představit. Vyhovovalo mi, že občas koučování "sklouzlo" k mentoringu - Zuzka mi pomohla i svým pohledem na věc.
Jan Hanzal, manažer | korporace

Facilitace pro týmy

Potřebujete se v týmu shodnout nebo najít řešení? Facilitace je způsob práce s týmem - jak se efektivně a rychleji dobrat k cíli, dohodě, konsensu, kompromisu. 

Nejde o lekci ani učení se ve skupině. Úlohou kouče-facilitátora je vést a usměrňovat debatu k předem stanovenému cíli. Facilitace může proběhnout jednou nebo vícekrát podle složitosti cíle.

Workshopy pro týmy

WORKSHOP | GPOP - MBTI
(Myers-Briggs Typology Indicator)


Golden Profiler of Personality (GPOP) je dotazníková metoda, používaná pro porozumění osobnosti v kontextu Jungovské typologie. Vychází z předpokladu, že rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi, a zároveň různé sklony se dají přiřadit deseti globálním škálám, které jsou kombinovány do dvojic: 

  • extraverze (E) a introverze (I) – zdroj psychické energie
  • smysly (S) a intuice (N) – způsob vnímání skutečnosti
  • myšlení (T) a cítění (F) – způsob rozhodování
  • orientace na rozhodování (J) a orientace na vnímání (P) – životní styl
  • napětí a uvolnění – forma reagování na stres

WORKSHOP | Belbinovy
týmové role


Týmové role sledují chování, nikoli osobnost. Proto je lze definovat jako tendence chovat se, přispívat a reagovat na ostatní členy týmu určitým způsobem. Týmové role, které definoval stále žijící Meredith Belbin, jsou široce využívány po celém světě.

Poznáním a pojmenováním našich silných stránek je dokážeme lépe využít ve svůj prospěch. Naopak slabé stránky dokážeme snáze zvládat.

Existuje 9 týmových rolí - některé jsou pro nás nejpřirozenější a nejvhodnější, některé jsme schopni zvládat v případě podpory okolí a jiné vyloženě "nejsou naše".

Jak s nimi v týmu můžeme pracovat?

 

Hledáte dlouhodobý rozvoj pro svůj tým?