INDIVIDUÁLNÍ
A TÝMOVÝ
KOUČINK 

O čem je koučink?

Je to proces intenzivního osobního rozvoje. Práce s vlastním uvědoměním. Kouč je průvodcem k Vašim vizím.


Individuální koučink Vám pomůže:

 • definovat své hodnoty, vize, poslání
 • najít a dokázat využívat své talenty
 • pracovat s budoucností a sny
 • ujasnit si další profesní směřování
 • rozvíjet osobní kreativitu
 • docílit rovnováhy mezi osobním a pracovním životem
 • umět zacházet s vlastní kapacitou, prioritami a časem
 • dosáhnout lepších výsledků v učení, práci, obchodu, sportu, managementu i v běžné komunikaci

Jak koučink se mnou probíhá?

Společně sedíme nad velkým papírem s barevnými tužkami, píšeme, kreslíme. Povídáme nebo i mlčíme, soustředíme se na podstatná uvědomění.

Kouč se doptává, koučovaný přemýšlí, nahlas nebo potichu přemítá, vymýšlí a ujasňuje si. Po celou dobu držíme jasný směr, abychom se společně dostali k cíli, který jsme si na počátku stanovili.

Jak poznáme, že "je hotovo"? Na začátku si domluvíme, jak změnu pozná sám koučovaný, jeho okolí i kouč. Většinou je to však jasné - dostaví se dobrý pocit.


Na co se můžete spolehnout?

 • 15 let zkušeností, 200 odkoučovaných hodin každý rok
 • 6S: strukturovanost, smysluplnost, směr start-cíl,  srozumitelnost, spolehlivost a smysl pro humor :-)
 • otevřená mysl, zvídavé otázky, prožitkové techniky
 • plná pozornost a zájem jít k podstatě

Baví mě být s Vámi na cestě k maličkým i velkým snům.


V čem se koučink liší?

KOUČOVÁNÍ & PORADENSTVÍ

Při konzultaci dostanete hotová řešení a odpovědi. U koučinku je to naopak - na nejlepšímu řešení si přijdete sami.

KOUČOVÁNÍ & SPORT

Koučink využívá prvky sportovního koučování (týmová práce, vyhledávání a rozvoj potenciálu), ale neexistují tady "dobré" nebo "špatné" výsledky.

KOUČOVÁNÍ & TERAPIE

Koučink není terapie. V terapii řešíme především problémy z minulosti. Při koučování oproti tomu hledáme řešení pro budoucnost.


Koučink pro týmy

Potřebujete si stanovit strategii? Sladit se na společné vizi? Chcete si jasně rozdělit role a priority?

Kouč plní roli facilitátora diskuse, pomáhá s definicí cíle a udržuje směr. Důležité je nastavení důvěrného prostředí, proto se hodí skupina max. 10 osob. Setkáváme se alespoň jednou měsíčně, a to nejméně třikrát za sebou. Vždy společně promýšlíme rozvoj vašemu týmu na míru. 

Se Zuzkou jsme se jako tým sešli několikrát. Panovala velice klidná a pohodová atmosféra. Zuzka se skvěle vypořádávala i s malou aktivitou některých členů týmu, uměla skvěle nastínit téma, které se řešilo, pojmenovat stávající stav a klást otázky, jak dál. Společně strávený čas byl velice dobrou investicí!
Jana Neumannová, ředitelka | Žít spolu

Hledáte ještě něco jiného?

Koučink pro celý tým není to, co hledáte? Potřebujete jednorázovou facilitaci? Nebo byste se rádi sami zlepšili v manažerské roli?