MOJE PRÁCE
VAŠIMA
OČIMA

Z koučinku se Zuzkou stále čerpám. Netušila jsem, do čeho jdu, ale hned první setkání mi dalo spoustu cenných podnětů. Během skoro půlroční práce jsem si utřídila priority pracovního i osobního života a udělala zásadní změny. To vše díky jejímu citlivému vedení, orientaci na cíl a podpoře. Zuzka je nejen profesionální koučka, ale i báječný a milý člověk, se kterým je radost pracovat.
Karolina Fialová, ředitelka | Nadace Neziskovky.cz

Se Zuzkou jsem se seznámila při individuálním koučinku a pak jsem jí "dala do péče" i celý tým. Zuzka umí vytvořit bezpečnou atmosféru, ve které jsme společně otevřely i nepříjemná témata. Vždy měla další a další otázky - abych se dopátrala ve své hlavě odpovědí a věci pojmenovala. Velice mi pomohla obrazná pojmenování, která ve mně zůstanou asi už nadosmrti.
Jana Neumannová, ředitelka | Žít spolu

Zuzka neustále hlídala, jestli se posouvám směrem k mému cíli. Ocenil jsem její praktický přístup. Díky inspirativním obrázkům jsem - jakožto exaktní analytik - dokázal spoustu věcí lépe představit. Vyhovovalo mi i to, že občas koučování "sklouzlo" k mentoringu - Zuzka mi poskytla svůj pohled na věc nebo své praktické řešení konkrétní situace.
Jan Hanzal, manažer | korporace

Během setkání se Zuzkou jsem vždy našla to, co jsem potřebovala, a v mnoha případech jsem ani nevěděla, že to ve mně je :-) Koučink byl vždy energický, plný nápadů, jak uchopit i to neuchopitelné. Tam, kde jsem dnes, jsem z velké části díky koučinku. Zuzi, díky!
Petra Bubeníčková | korporace

Zuzku jsem si vybrala kvůli tomu, že se prezentuje přirozeně, srozumitelně, lidsky. Žádné poučky, to mi vyhovuje! Koučink pro mne byl příležitost k zastavení se a zamyšlení sama nad sebou. Zuzka mne vedla k tomu, abych si uvědomila svou hodnotu, naučila si plánovat svůj čas – sladit pracovní a osobní život. Díky koučinku jsem více v pohodě. Moc děkuji!
Iva Myšková, poradce a lektor | korporace

Chcete se také pustit do spolupráce?