MOJE ZKUŠENOSTI
PRO VÁS

Více než 15 let pomáhám dospělým s osobním rozvojem a vzděláváním.


Vystudovala jsem vysokou školu se specializací na HR, psychologii a sociologii. Mezitím jsem dva roky studijně strávila ve Francii. Poté jsem během praxe ve Francouzsko-české obchodní komoře založila a vedla Vzdělávací centrum.

Od roku 2010 působím v korporaci jako seniorní specialista rozvoje zaměstnanců, věnuji se poradenství, koučování, facilitaci a vedu workshopy. Spolupracuji hlavně s manažery a jejich týmy, ale i jednotlivci z byznysového a neziskového sektoru.

Z čeho při koučinku vycházím?

2010 | roční výcvik v Systemickém koučování (158 h)
2011 | výcvik s využitím přístupu GROW (48 h)
2013 | výcvik v Erickson College International (120 h),
             týmové koučování (40h) a Gestalt přístup (16h)

V oblasti koučování a seberozvoje ráda sleduji trendy a průběžně se i dále vzdělávám.


Erickson a Gestalt přístupy jsou mi nejbližší. Vždy ale volím takovou cestu, kterou pro Vás vnímám jako nejvhodnější.

ERICKSON přístup | Zaměřuje se na řešení a cíl - to je můj oblíbený teoretický rámecObchodní psycholožka Marylin Atkinson rozšířila tuto filozofii o metody pro různé druhy firemních schůzek - jsou velmi efektivní a snadné k použití.

GESTALT přístup | Postaven na kontaktu, tvořivosti a uvědomování si přítomného okamžiku - být tady a teď. Gestalt kouč kromě slov a myšlenek věnuje pozornost i pocitům a tělesným projevům. Zajímavé je, že odpor vnímá jako potenciální zdroj energie.

Co o mně říkají moji klienti?